Vårt erbjudande

Add-MoreAdd More erbjuder lönsamma tilläggsprodukter för din butik. Vi jobbar med helhetslösningar, där logistik, support och ansvar för t.ex. lager och exponering ingår. Vi skräddarsyr ett sortiment för just din butik, ditt område och arbetar sedan löpande med uppdateringar för att optimera lönsamheten. Vår tanke är att ju mindre tid du behöver lägga på dina tilläggsprodukter, desto lönsammare och bättre blir vårt samarbete.

Det skall vara enkelt att jobba med oss och våra produkter, och vi ökar er lönsamhet genom:

Expertis

Basen i Add Mores erbjudande är vår samlade expertis. Vi har många års erfarenhet, med kompetenser som marknadsanalys, logistik, exponering och butiksekonomi. Lägg där till våra samarbetspartners specialistkunskap inom sina respektive produktområden så blir resultatet en bred och djup kunskapsbas.

Vi vet att ingen kund är den andre lik. Därför är vår uppgift är att hitta den mest lönsamma och smidiga samarbetsformen för varje individuell kund. För att optimera försäljningen i just din butik anpassar vi kontinuerligt sortimentet och exponeringen efter era önskemål och behov.

Logistik

Add More jobbar ständigt för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen genom att bland annat, där det är möjligt, erbjuda leveranser direkt från produktion till kund. Fokus ligger alltid på enkelhet och smidighet – du skall ha det du behöver när du behöver det, helt enkelt.

Vi gör startleveranser inför säsong och fyller därefter på ert lager löpande. Leveranserna kan göras direkt till allt från enskilda butiker till centrallager, samt som större eller mindre försändelser. Utöver det hanterar vi EDI- och B2B-system som till exempel B24, samt ansvarar för lagervolymer och kapitalbinding.

Support

Add More tar ansvar för att du som kund ska bli nöjd. Vår sälj- och supportorganisation reser regelbundet runt i Norden för att besöka alla butiker som är kunder hos oss. Vi erbjuder support genom orderläggning, löpande uppdatering av sortimentet, samt sälj- och produktutbildning av er personal.

Vår supportpersonal är lyhörd för era behov och möjligheter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna följa med i er utveckling och kontinuerligt stärka ert erbjudande med rätt sortiment och service. Vår framgång mäts i hur vi hjälper dig och er personal att stärka er organisations lönsamhet.

Vilka vi är

Add More AB är en del av Add Nordic Group AB, som ägs av SOS Company AB och Resultatfabriken Investment AB.

Add Nordic Group ska, genom ägande i andra företag, bidra till ökad lönsamhet och tillväxt genom att tillhandahålla resurser och kompetens inom affärsutveckling, försäljning och distribution.

Close Menu